fbpx

Fantasy Land

Mert nálunk a mesék valósággá válnak

 

Játszóházunk megközelítése BKV járatokkal:
Tömegközlekedéssel megközelíthető a 204-es buszjárattal Újpest központ és Békásmegyer felől: Budakalász, Auchan áruház megálló (majd a Kalászi sportcsarnokhoz vezető út), illetve a szentendrei 5-ös HÉV-vel Budakalászi megálló.(Omszki tóhoz vezető sétány).

Cím: 2011 Budakalász, Omszk park 1861/19/B Hrsz. – Budapest III. ker. (Békásmegyer) és Budakalász határán
Email:  fantasy-land@fantasy-land.hu
Party foglalás:  hello@fantasy-land.hu
Mobil: +36 30 854 2817
GPS koordináták: N 47.6152 E 19.0633
Nyitva tartás: a hét minden napján 10:00 órától – 19:00 óráig!

Cégadatok
Cégnév: FL Játszóház 2013 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám: 24688477-2-13

Üzenetküldés

9 + 7 =

Házirend

Kérjük, szíveskedjenek elolvasni és gyermekeiknek elmondani, hogyan használják a FantasyLand Játszóház játékait!

1. A játszóházban szakképzett személyzet felügyeli a gyermekeket, ennek ellenére ott csak szülői beleegyezéssel és felelősséggel hagyható a gyermek.
2. A szülőknek a nyitvatartási időn belül (H-V 10-19-ig) gondoskodniuk kell gyermekük hazaviteléről, akadályoztatás esetén értesíteniük kell a játszóház személyzetét.
3. Gyermekfelügyelet esetén a gyermeket csak a szülő, nagyszülő, testvér viheti el. Ha a gyermeket más személy viszi el, a szülőtől erről írásos nyilatkozatot kérünk, melyben felelősséget vállal.
4. Gyermekfelügyeletet 3 éves kor felett, szobatiszta gyerekek részére biztosítunk. (előzetes bejelentkezés szükséges)
5. Gyermekek a játszóházba zokniban léphetnek be, kísérők cipő nélkül, zokniban tartózkodhatnak a játszótérben.
6. A játszóházban 3 éves kor alatt csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak a gyermekek.
7. A játékokat kérjük rendeltetésüknek megfelelően használni, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, balesetért és annak következményeiért a gyermek kísérője vállal mindennemű felelősséget. Annak a gyermeknek a játszóházban való további tartózkodása megtagadható, aki zavarja, veszélyezteti a többieket, ill. nem rendeltetésszerűen használja a játékokat.
8. Kérjük, hogy a gyermekek az életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő játékokat használják.
9. A játékokat kérjük ne vigyék ki!
10. Az elhagyott tárgyakért nem vállalunk felelősséget.
11. A játszóház területére ételt, italt, rágógumit bevinni tilos!
12. A játszóház teljes területén dohányozni tilos!
13. Étel-ital fogyasztás csak az arra kijelölt helyen lehetséges.
14. A gyermekek csak tiszta kézzel használhatják a játékokat.
15. Kérjük, ügyeljenek a tisztaságra!
16. Kérjük, hogy beteg (lázas, hasmenéses, hányós, stb.), illetve még lábadozó gyermekeket ne hozzanak a játszóházba, ha a játszóházban történő tartózkodás ideje alatt észlelünk betegséget, lázat, illetve baleset történik, a szülőket azonnal értesítjük.
17. A játszóház nyitva tartása: hétfőtől vasárnapig naponta 10-19 óra között.
18. A játszóházba regisztráció után lehet csak belépni. A regisztráláshoz név megadása kötelező.
19. A szándékos károkozás, a nem elfogadott magatartás vagy a Házirend durva megsértése az elkövető azonnali és végleges kitiltását vonhatja maga után.
20. A változtatás jogát mindig, minden körülmények között fenntartjuk!
A házirend a Játszóházban lévő gyermekek érdekében készült!
Megértésüket köszönjük !
Zokni használata egészségügyi és balesetvédelmi okokból, gyerekeknek és a kísérőknek egyaránt szükséges.
A játszótér területén étel, ital fogyasztása TILOS!

Játssz egy órát a FANTASY LAND-ben!

Promóció részvételi szabályzat

 

A jelen Részvételi Szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) határozza meg az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.) Budakalász áruháza – a továbbiakban Auchan Budakalász Áruház -és az FL Játszóház 2013 Kft. által a 2018.10.06-2018.12.31-ig „Játssz egy órát a Fantasy Land-ben” megnevezésű promócióban (a továbbiakban Promóció) történő részvétel feltételeit.

 

 1. A Promóció szervezője

A Promóció szervezője az Auchan Budakalász Áruház (2011 Budakalász, OMSZK Park 1.), és az FL Játszóház 2013 Kft (2119 Pécel, Szent Erzsébet krt. 35 A ép. Cg. 13-09-165659, adószáma: 24688477-2-13, a továbbiakban együttesen a “Szervező”)

 

 1. A Promóció időtartama

A Promóció 2018. október 6-án az Auchan Budakalász Áruház nyitásának időpontjától 2018. december 31-én 24:00 óráig tart.

 

 1. A Promócióban résztvevő Auchan üzlet

2011 Budakalász OMSZK Park 1. – a továbbiakban Auchan Budakalász Áruház.

 

 1. A Promócióban részvételre jogosultak

A Promócióban részt vehet bármely, tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy.

További feltétel, hogy a Promócióban résztvevő elfogadja a jelen Szabályzatot, és teljesítse a részvétel feltételeit.

A Promócióban az a vásárló vehet részt, aki a Budakalász Auchan Áruházban vásárol a játék, baba, gyerekosztályon legalább bruttó tízezer forint értékben a Promóció tartama alatt.

A Résztvevő a részvétel tényével – minden további nyilatkozat nélkül – magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

A Szabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat sértő vásárlót kizárja a Promócióból.

 

 

 1. A Promóció menete

A Résztvevő a Szabályzat szerinti vásárláskor kapott nyugta felmutatásával a vásárlás napján, vagy a nyugta (blokk) keltezésétől számított 30 napon belül jogosult arra, hogy saját, legfeljebb 8. életévét még nem betöltött gyermeke, vagy  a Résztvevő által kiválasztott, 8. életévét még nem betöltött másik gyermek az  Auchan Budakalász Áruház mellett található Fantasy Land Meseházba 1 órás tartamra beléphessen és a játszóházat ezen időtartam alatt korlátlanul használhassa.

 

 1. A Promóció egyéb feltételei
 • 1 blokk/nyugta egyszeri 1 órás belépésre jogosít egy 0-8 éves korú gyermeket, több blokk/nyugta egyszerre nem használható fel;
 • az 1 órás belépésre jogosító nyugta csak hétköznap (hétfőtől-péntekig) 10-19:00 óráig használható fel, hétvégén és ünnepnapokon, valamint zártkörű rendezvények alkalmával nem vehető igénybe;
 • egy blokkal csak 1 gyermek tud bemenni a játszóházba, bontani sajnos nem lehet az időt több gyermek között;
 • a promóció a játszóház egyéb más akciójával nem vonható össze;
 • az 1 óra játékidő nem megszakítható;
 • kísérők nem léphetnek be, azonban a Résztvevő számára biztosított egy olyan terület, ahonnan a Játszóházban játszó gyermekre felügyelhet, aminek a Résztvevő köteles eleget tenni, az Auchan Magyarország Kft-t ezért felelősség nem terheli;
 • a blokk/nyugta felhasználható a keltezéstől számított 30 napig.

 

 

 1. Jogfenntartás

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció menetét, a kijelölt promóciós időszakot, valamint a jelen Szabályzatot a Promóció folyamán – a változást megelőző legalább huszonnégy órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően – a vásárlók hozzájárulása nélkül egyoldalúan módosítsa.

A Szervező fenntartja továbbá a változtatás jogát a Promócióban résztvevő termékek/szolgáltatások körét illetően.

A Szervező jogosult továbbá a Promóciót előzetes vagy utólagos értesítés nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni, különösen, de nem kizárólagosan, vis maior esemény bekövetkezte, vagy a Promóció jogszerű lebonyolítását veszélyeztető technikai vagy biztonsági probléma felmerülése, vagy tisztességtelen részvétel vagy visszaélés esetén.

A Szervezőt a Promóció igénybevételéből, a Szabályzat módosításából, illetőleg a Promóció felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, és a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Résztvevő a Promócióban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést tapasztal a Promóció során, úgy a visszaélést elkövető vásárlót kizárja a Promócióból.

 

 1. A Szabályzat elérhetősége

A Promóció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. A jelen Szabályzatot a Szervező a www.fantasy-land.huweboldalon teszi közzé, és 2018. december 31-ig biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét. A Szabályzat nyomtatott formában megtalálható az Auchan Budakalász Áruház vevőszolgálatán.

 

Kelt Budakalász, 2018.10.04

 

 

 

 

Auchan Magyarország Kft.

Budakalász Áruház